Vår kvalitetsstämpel
Säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalité och resultat hos våra slutanvändare. Alla produkter inom yrkessortimentet är märkta med vårt kvalitetsmärke. Råvaror som används inom yrkessortimentet innehåller högsta kvalitet. Från vår mosse väljs speciella skiften ut med specifika egenskaper som passar olika jordsorter, som tex Rosjord, Blomjord, Rhodojord etc. Till vissa produkter för yrkesmässig odling, som tex Växthus och Plantskoleodling används olika fraktioner av blocktorv. Exempelvis Yrkesplantjord, Yrkesodlarjord och Urnjord med flera. Gödsel som används till yrkessortimentet är mer finmald och innehåller ett bredare spektra vad gäller makro och mikronäringsämnen.
 
Tel.: 085-352 33 01

Ange ditt postnummer

SPARA

* för att se pris och urval