Beräkning Natur Grus 0-8 mm

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Grus i kubikmeter och i ton. Densitet av Natur Grus 0-8 mm: 1,60 t/m³ (0,6 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,60 ton
Vikt +15% Kompression 1,84 ton
Priser Natur Grus 0-8 mm
Beställ Natur Grus 0-8 mm

Ändra produkt

Hur mycket Grus behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 010-888 51 77