Beräkning Bergkross 0-45 mm

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Bergkross i kubikmeter och i ton. Densitet av Bergkross 0-45 mm: 1,80 t/m³ (0,6 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,80 ton
Vikt +15% Kompression 2,07 ton
Priser Bergkross 0-45 mm
Beställ Bergkross 0-45 mm

Ändra produkt

Hur mycket Bergkross behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 085-352 33 01