Beräkning Kullersten 150-250 mm

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Natursten / singel i kubikmeter och i ton. Densitet av Kullersten 150-250 mm: 1,50 t/m³ (0,7 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,50 ton
Vikt +15% Kompression 1,73 ton
Priser Kullersten 150-250 mm
Beställ Kullersten 150-250 mm

Ändra produkt

Hur mycket Natursten / singel behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 085-352 33 01