Vill du ha det mest prisvärda alternativet?
→ levererat som Tipplass
→ levererat som Storsäck

Anlägg en trädgård med jord och mullJord och mull är de viktigaste faktorerna för att skapa en bra trädgård eller park. Jord finns naturligtvis i de flesta trädgårdar, men karaktären och kvaliteten varierar enormt. Jord som ligger nära kusten innehåller ofta mycket sand. Om jorden innehåller mycket sand håller den inte fukt särskilt bra och är därför inte lämplig för odling av växter som t.ex. potatis. Lerig jord har däremot motsatta egenskaper – fukten kan inte tränga ner i jorden alls och det är inte heller bra för vissa typer av grödor. Du kan påverka detta genom att blanda ut jorden med stora mängder kompost eller gödsel. Det kommer att göra lerig jord mer porös och öka sandig jords förmåga att behålla vatten.

Köpa ny jord eller kompost

Ett annat alternativ är att lägga till ny jord på platsen. Det kan vara ett hårt arbete i början men i längden är det en mer hållbar lösning än att tillföra kompost eller gödsel. Jord är så att säga grundmaterialet, medan mull är mer raffinerat och näringsrikt. Mullen bildas genom att stora mängder av daggmaskar blandar råjord med bearbetade organiska rester. Mull
är viktigt för dig som vill odla grönsaker i din trädgård, eftersom den har ett högt näringsvärde. Den har dessutom en stabil struktur eftersom den innehåller daggmaskar och bakterier. Därför kan det vara värt att ha ett bra lager mull i sin köksträdgård. På Snabbgrus.se kan du köpa både jord och mull av hög kvalitet. Du kan också få råd om det ska vara kompost, dressjord, torvmull, matjord eller något annat till just ditt projekt.

Kom igång snabbt

När du beställer material från Snabbgrus.se levereras de med godstransport inom några få dagar. Det är bäst om har gjort marken redo att börja odlas i redan när du lägger beställningen. Priserna får du genom att skriva in ditt postnummer.
 
Tel.: 085-352 33 01

Ange ditt postnummer

SPARA

* för att se pris och urval