Makadam: Användning, priser och egenskaper

Makadam Vad är skillnaden på grus och makadam?

Skillnaden mellan grus och makadam ligger i storleken och bearbetningen av stenen. Grus består av naturligt förekommande småsten av olika storlekar, medan makadam är krossad sten av jämnare storlek. Makadam används oftare för att skapa en jämnare och mer stabil yta, medan grus vanligtvis används för enklare täckningsändamål eller som fyllnadsmaterial.

Vad menas med makadam?

Makadam är ett typiskt bergartsmaterial som har blivit krossat till skarpa och noggrant sorterade fragment utan några fina partiklar. Det förekommer i olika storlekar, såsom 4–8 mm, 8–16 mm och 16–32 mm. Det skiljer sig från singel, som är naturligt material som har siktats fram från grusåsar och kan innehålla både fina och grova partiklar. Makadam används främst som byggmaterial för vägunderlag, dräneringssystem och andra anläggningsändamål där det krävs en jämn, hållbar och vattenavvisande yta.

Vad kan makadam användas till?

Vägbyggnad: Makadam används för att skapa bas- och bärlager i vägkonstruktioner. Det ger en stark och stabil grund för vägar, trottoarer och andra infrastrukturarbeten.

Dräneringssystem: Makadam används i dräneringssystem för att främja vattenavrinning och förhindra översvämningar. Det används bland annat runt byggnadsgrunder och i dräneringsdiken.

Järnvägsunderbyggnad: Inom järnvägssektorn används makadam som en del av underbyggnaden för järnvägsspår, vilket bidrar till att säkerställa stabilitet och hållbarhet.

Landsskapsgestaltning: Makadam används ibland för att skapa stigar, gångvägar och parkeringsytor i parker, trädgårdar och andra offentliga utrymmen.

Fyllnadsmaterial: Det används som fyllnadsmaterial i olika byggprojekt, till exempel för att fylla upp utrymmen eller jämna ut mark.

Vårt urval av makadam

Är makadam dränerande?

Ja, makadam är dränerande i natur. Det beror på dess struktur med krossade och noggrant sorterade stenfragment utan fina partiklar. Detta gör att vatten lätt kan passera genom materialet istället för att stanna kvar på ytan eller orsaka vattenansamlingar. Makadam används därför ofta i dräneringssystem, såsom för att skapa dräneringslager under vägar eller runt byggnadsgrunder, där effektiv avledning av vatten är viktigt för att förhindra översvämningar och skador på konstruktioner.

Hur mycket kostar ett lass makadam?

Priset på ett lass makadam kan variera beroende på tillgången i ditt område och vilken leveransmetod du väljer. För större mängder väljer man vanligtvis leverans med tippbil, medan för mindre kvantiteter kan man välja leverans i storsäckar. Du kan hitta prislistan här på vår webbplats.

Priser på makadam

Kan man ha makadam som bärlager?

Ja, det är möjligt att använda makadam som bärlager. Dock väljer man vanligtvis bergkross för bärlager eftersom det är mer kompakt och har bättre bärighetsegenskaper än makadam. Bergkross är speciellt utformat för att ge stabilitet och hållbarhet i konstruktioner såsom vägar och plattformar.

Varför heter det makadam?

Namnet "makadam" har sitt ursprung från John Loudon McAdam, en skotsk vägingenjör som revolutionerade vägbyggnadstekniken på tidigt 1800-tal. Han utvecklade en metod för att konstruera vägar genom att använda noggrant sorterad krossad sten utan användning av bindemedel eller cement. Detta gjorde det möjligt att skapa vägar som var hållbara, dränerande och motståndskraftiga mot väder och belastning.

Ordet "makadam" härstammar från McAdams efternamn och hans banbrytande teknik. På svenska används termen för att beskriva det specifika bergartsmaterialet som består av krossade stenar utan finare partiklar, vilket ger en jämn och stabil yta som lämpar sig väl för vägunderlag och andra anläggningsprojekt.

Hur många kilo makadam per m3?

Vikten av makadam per kubikmeter (m³) beror på densiteten eller tätheten hos det specifika makadamet som används, vilket kan variera beroende på stenens storlek och komprimeringsgrad. Generellt sett kan man förvänta sig att makadam väger ungefär 1,6 till 1,8 ton per kubikmeter. Det innebär att ett kubikmeter makadam kan väga mellan cirka 1400 till 1600 kilogram.

Makadam 16 - 32
 
Tel.: 085-352 33 01