Bergkross: Användning, priser och egenskaper

Bergkross Vad är Bergkross?

Bergkross framställs genom att stora stenblock bryts ner och krossas till mindre bitar med hjälp av specialmaskiner. Resultatet är ett material som varierar i kornstorlek från fin sand till större grus och sten.

Egenskaper hos Bergkross

Dess egenskaper kan variera något beroende på vilken typ av bergart som har använts och hur materialet har bearbetats. Materialet är extremt hållbart och bibehåller sina egenskaper över lång tid, vilket minskar behovet av frekventa reparationer och underhåll. Stenarna är vassa och kantiga vilket gör att de hakar i och låser fast i varandra.

Vårt urval av bergkross

Användningsområden för Bergkross

Bergkross har en mängd olika användningsområden. Bergkross är mycket hållbart material och tål höga belastningar vilket gör det idealiskt för användning som bärlager för vägar, garageuppfarter och gångstigar. Det ägnar sig också bra som fyllnadsmaterial och är billigare än makadam.

Hur mycket kostar ett lass bergkross?

Priset på ett tipplass bergkross kan variera beroende på tillgången i ditt område och vilken leveransmetod du väljer. För större mängder väljer man vanligtvis leverans med tippbil, medan för mindre kvantiteter kan man välja leverans i storsäckar. Du kan hitta prislistan här på vår webbplats.

Priser på bergkross

Hur mycket väger 1 kubik bergkross?
En kubik meter bergkross väger vanligtvis mellan 1,2 och 1,7 ton, beroende på densiteten och fukthalten hos materialet. Det är viktigt att notera att vikten kan variera något beroende på specifika förhållanden och typ av kross.

Är bergkross dränerande?
Ja, bergkross används ofta för dränering på grund av dess porösa natur. Det tillåter effektivt vattenflöde genom materialet och förhindrar att vatten samlas, vilket minskar risken för vattenskador.

Kan bergkross användas till uppfart?
Absolut, bergkross är idealiskt för att skapa en stabil och dränerande yta för uppfartar. Genom att använda ett lämpligt tjockt lager kan man skapa en hållbar och robust yta som klarar av tung trafik.

Bergkross under plattor?
Att lägga bergkross under plattor hjälper till att stabilisera underlaget genom att förbättra dränering och minska risken för markrörelser. Det ger även god luftcirkulation under plattorna, vilket kan minska risken för frostskador.

Hur tjockt lager bergkross 0-32 mm?
För bästa resultat bör bergkross 0-32 mm läggas i ett lager med en tjocklek på minst 10-15 cm. Detta säkerställer tillräcklig dränering och stabilitet för det avsedda användningsområdet.

Vad används Bergkross 0-16 mm till?
Bergkross 0-16 mm används för flera ändamål inom bygg- och anläggningsprojekt. Det fungerar utmärkt som dräneringsmaterial under vägar och gångvägar för att säkerställa god vattenavrinning och stabilitet i marken. Dessutom används det ofta som ett översta lager på grusvägar för att förbättra hållbarheten och ge en jämnare yta i vägbyggnad och anläggningsarbeten."

Bergkross 0-32 mm 
Tel.: 085-352 33 01