Beräkning Diabas 8-16 mm

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Makadam i kubikmeter och i ton. Densitet av Diabas 8-16 mm : 1,55 t/m³ (0,6 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,55 ton
Vikt +15% Kompression 1,78 ton
Priser Diabas 8-16 mm
Beställ Diabas 8-16 mm

Ändra produkt

Hur mycket Makadam behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 010-888 51 77