Beräkning Sprängsten

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Bergkross i kubikmeter och i ton. Densitet av Sprängsten: 1,50 t/m³ (0,7 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,50 ton
Vikt +15% Kompression 1,73 ton
Priser Sprängsten
Beställ Sprängsten

Ändra produkt

Hur mycket Bergkross behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 010-888 51 77