Beräkning Stenmjöl 0-8 mm

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Stenmjöl i kubikmeter och i ton. Densitet av Stenmjöl 0-8 mm : 1,60 t/m³ (0,6 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,60 ton
Vikt +15% Kompression 1,84 ton
Priser Stenmjöl 0-8 mm
Beställ Stenmjöl 0-8 mm

Ändra produkt

Hur mycket Stenmjöl behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 085-352 33 01