Leverans som tipplass med lösviktSpeciella önskemål angående avlossningsplats kan tillgodoses på begäran. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan. Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, och en fri höjd på 4,50 meter.
Infarten till lossningsplatesen måste vara lämpad för tung lastbil. Lastbilen kräver flera meter av utrymme för manövrering. Om du inte är hemma vid leveranstidtpunkten accepterar ni godset obesiktigat.

Visa produkter som skickas som tipplass leverans
Leverans som lass med tippbil


Leverans i storsäck / bigbag med lyftSpeciella önskemål angående avlossningsplats kan tillgodoses på begäran. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan. Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, och en fri höjd på 4,5 meter.
Infarten till lossningsplatesen måste vara lämpad för tung lastbil. Lastbilen kräver flera meter av utrymme för manövrering. Om du inte är hemma vid leveranstidtpunkten accepterar ni godset obesiktigat.

Visa produkter som skickas som storsäck
Leverans i storsäckar / bigbags


Leverans i storsäck / bigbag på pallLevereras med pallyftare. Kan inte levereras på grus eller gräs, pallyftaren kan inte köra på denna yta. Storsäck på pall skickas inte med kran.

Speciella önskemål angående avlossningsplats kan tillgodoses på begäran. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan. Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, och en fri höjd på 4,5 meter.
Infarten till lossningsplatesen måste vara lämpad för tung lastbil. Lastbilen kräver flera meter av utrymme för manövrering. Om du inte är hemma vid leveranstidtpunkten accepterar ni godset obesiktigat.

Visa produkter som skickas som storsäck på pall
Leverans i storsäckar / bigbags
 
Tel.: 085-352 33 01