Optimala Jordsorter för Varierande Växtmiljöer


Specialiserade jordblandningar för trädgårdsodling, inklusive anläggning, gräsmattor, plantering och rabatter. Främjar hälsosam tillväxt och optimala förhållanden för olika växtmiljöer.Anläggningsjord:

Innehåller:
Lera, åkerjord och sand- ger både struktur och stadga. Jorden är även gödslad med mineralgödsel som är med både makro- och mikroämnen.
Stenmjöl- har goda näringsämnen
Havrekalsaska- innehåller fosfor och kalium
Kompost- jorden blir lättarbetad, nyttig näring och rikt mikroliv.
Fibermull- förbättrar jordens struktur samt binder vatten och näring.
Torv- Gör jorden mer lättarbetad.

Anläggningsjord är jord som används för att bygga upp planteringsbäddar och anlägga trädgårdar. Det är även till för att förbättra markförhållanden vid anläggning av nya grönområden. Anläggningen är mer näringsrik än gräsmattejord och utformad för att stödja en bredare variation av växter. Den är mångsidig och används för olika typer av växtmiljöer.

Skillnaden på anläggningsjord och gräsmattejord är att anläggningsjord är mångsidig och används för olika typer av växtmiljöer, medan gräsmattejord är specifikt utformad för att främja tillväxten av gräsmattor.


Gräsmattejord:

Gräsmattejord är speciellt utformat för att användas vid anläggning av gräsmattor. Den innehåller sand, mineraljord, trädgårdskompost, torv och stenmjöl för att främja god dränering och hälsosam rottillväxt för gräset. Gräsmattejord är generellt sett mer strukturerad och sandigare än anläggningsjord. Jorden är det för att uppmuntra tillväxt av gräs.

Skillnaden på anläggningsjord och gräsmattejord är att anläggningsjord är mångsidig och används för olika typer av växtmiljöer, medan gräsmattejord är specifikt utformad för att främja tillväxten av gräsmattor.


Planteringsjord:

Blandning av två torv:
Barkmull och sand- Jorden är gödslad med mineralgödsel med både makro- och mikronäringsämnen. Regionen påverkar hur mycket gödsel som i planteringsjorden. Används för princip all plantering utomhus som buskar, perenner, träd och som ger jordförbättringar i rabatter och trädgårdsland.

Rabattjord:

Rabattjord är till för växter i rabatter. Den är rik på sand vilket ger den mer tyngd och stabilitet samtidigt som rabattjorden har dränerande egenskaper. Den kan användas för din köksträdgård eller odling i pallkragar. Rabattjord kan även användas som jordförbättring till leriga och sandiga jordar.

Blomjord:

En näringsrik, innehåller leca, är Grundgödslad och kalkad. passar de allra flesta vanliga krukväxterna. Den används för både ny- och omplantering av blommor som växter antingen inomhus eller utomhus. Blomjordet har långtidsverkande näring och innehåller sand som ger en stabil struktur och hjälper till med dräneringen.

 
Tel.: 085-352 33 01