Beräkning Betong för inomhus

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Betong i kubikmeter och i ton. Densitet av Betong för inomhus: 1,90 t/m³ (0,5 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,90 ton
Vikt +15% Kompression 2,19 ton
Priser Betong för inomhus
Beställ Betong för inomhus

Ändra produkt

Hur mycket Betong behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 010-888 51 77