Beräkning Diabas Stenmjöl 0-2 mm

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Diabas i kubikmeter och i ton. Densitet av Diabas Stenmjöl 0-2 mm: 1,35 t/m³ (0,7 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,35 ton
Vikt +15% Kompression 1,55 ton
Priser Diabas Stenmjöl 0-2 mm
Beställ Diabas Stenmjöl 0-2 mm

Ändra produkt

Hur mycket Diabas behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 085-352 33 01