Beräkning Makadam Grå/Svart 8-16 mm

Ange mått i centimeter och beräkna önskad mängd Makadam i kubikmeter och i ton. Densitet av Makadam Grå/Svart 8-16 mm: 1,40 t/m³ (0,7 m³/t). Starta mängdberäkning nu:
 
A: Höjd cm
B: Bredd cm
C: Längd cm
   
Resultat
Mängd 1,00
Beräknad vikt (ton) 1,40 ton
Vikt +15% Kompression 1,61 ton
Priser Makadam Grå/Svart 8-16 mm
Beställ Makadam Grå/Svart 8-16 mm

Ändra produkt

Hur mycket Makadam behöver du?
- få svaret här!

Välj produkt för att börja beräkning

 
Tel.: 085-352 33 01